Enerji Endüstrisi, Yapay Zekanın İstihdamı Artıracağını Düşünüyor

Airswift’in sekizinci yıllık Küresel Enerji Yetenek Endeksi (GETI) raporuna göre, popüler inanışın aksine yapay zekanın en azından enerji sektöründe, istihdam yaratılmasında artışa yol açacağı ön görülüyor.

Raporda, sektördeki profesyonellerin yüzde 90’ından fazlasının yapay zekanın teknik ve BT’den yaratıcılığa ve problem çözmeye kadar insan becerilerine olan talebi artırmasını beklediği ifade ediliyor. Ek olarak, 149 ülkede ankete katılan 12.000 profesyonelin neredeyse yarısı (yüzde 46) yapay zekanın maaşların da artmasına yol açacağına inanıyor. Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74) otomasyonun üretkenliklerini artıracağına inanırken yüzde 60’ı da kariyer olanaklarını iyileştireceğine ve daha iyi iş tatmini sunacağına inanıyor. Son olarak, yarıdan fazlası (yüzde 54) teknolojinin boş zamanlarına daha fazla zaman kazandıracağı için iş/yaşam dengesinin iyileşeceğini düşünüyor.

Diğer taraftan profesyoneller işyerinde yapay zekayla ilgili bazı endişelerini de dile getirdi. Yüzde 42’si insan dokunuşunun eksik olduğunu düşünürken, yüzde 33’ü eğitim eksikliği nedeniyle kötüye kullanılmasından veya benimsenmesinden endişe duyuyor. Hatta yüzde 30’u siber güvenlik açısından oluşturabileceği risklerden de bahsetti.

Dahası, tam olarak yarısı iş yerlerinde herhangi bir yapay zeka politikasının bulunmadığını söyledi ve yüzde 17’si ise olup olmadığından emin değildi. Yüzde 33’ü işverenlerinin bu tür politikalara sahip olduğundan emin ancak bunların yalnızca yüzde 52’si veri koruma ve güvenlik gibi hayati konuları kapsadığını doğruladı.

Profesyonellere göre yapay zekanın benimsenmesinin önündeki en büyük engeller, hangi yapay zeka araçlarının kullanılacağı konusundaki belirsizlik ve yatırım eksikliği. Ancak teknoloji hakkında genel bir olumluluk var gibi görünüyor ve katılımcıların yüzde 82’si teknolojinin sektör üzerindeki etkisi konusunda iyimser.

Nükleer enerji sektöründekilerin yüzde 69’u yapay zekanın önümüzdeki 2 yıl içinde üretkenlikte artışa yol açacağını söylüyor. Ancak petrol ve gaz sektöründeki profesyoneller, görevlerinde en düşük yapay zeka kullanımına (yüzde 24) sahip olarak gözüküyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x